Математика 5 класс решение

Упражнение 233

Условие:

Выполните сложение:
а) 5 387 284 367 + 21 542 357 285 + 3 070 358 347;
б) 278 504 247 961 + 33 869 029 453 + 87 696 632 596.

 

Ответ:

a) 5 387 284 367 + 21 542 357 285 + 3 070 358 347 = 29 999 999 999;
б) 278 504 247961 + 33869029453 + 87696632 596 = 400 069910010.

share with Whatsapp
share with Telegram
powered by social2s