Математика 5 класс решение

Упражнение 696

Условие:

Начертите координатный луч. Отметьте на нём точки А(5), В(7), С(0) и D(3). Чему равна длина (в единичных отрезках) отрезков АВ, CD, AD?

 

Ответ:

5L696v1

share with Whatsapp
share with Telegram
powered by social2s