Математика 6 класс

Упражнение 1262

Условие:

Определите знак коэффициента:
а) -а • (-b) • (-с) • (-d);   в) -5а • 6b • (-0,3с);
б) -3а • (-2b) • 3с • (-4); г) -1/2m • 0,3n • (-5р) • (-1 1/3).

 

Ответ:

a) +; 6) -; в) +; г) -.

share with Whatsapp
share with Telegram
powered by social2s