Математика 6 класс

Упражнение 1448

Условие Виленкин 6 кл:

Найдите:
а) 2/3 от 12,6; б) 0,2 от 26; в) 15% от 20.

 

ГДЗ Ответ:

а) 2/3 • 12,6 = 2/3 • (12 + 0,6) = 8 + 0,4 = 8,4;
б) 0,2 • 26 = 5,2;
в) 0,15 • 20 = 3.

share with Whatsapp
share with Telegram
powered by social2s