Математика 6 класс

Упражнение 172

Условие:

Сравните: a) 5/9 и 7/9; 6) 1 3/8 и 5/8; в) 14/5 и 2 4/5.

 

Ответ:

a) 5/9 < 7/9; 6) 1 3/8 > 5/8; в) 14/5 = 2 4/5.

share with Whatsapp
share with Telegram
powered by social2s