Виленкин Математика 6 класс

Упражнение 196

Условие:

Запишите в виде частного дроби: 6/11; 19/9; 37/10; 0,6; 0,13.

 

Ответ:

6 : 11; 19 : 9; 37 : 10; 6 : 10; 13 : 100.

share with Whatsapp
share with Telegram
powered by social2s