Математика 6 класс гдз

Упражнение 480

Условие:

Запишите в виде процентов: 0,23; 0,4; 0,07; 3/5; 7/20; 3/50.

 

Ответ:

0,23 = 23%; 0,4 = 40%; 0,07 = 7%; 3/5 = 60/100 = 60%; 7/20 = 35/100 = 35%; 3/50 = 6/100 = 6%.

share with Whatsapp
share with Telegram
powered by social2s