Рейтинг

Оцените: 100% - 1 голосов

100%

алгебра 7 класс

Номер 664

 

Условие:

Разложите на множители:
а) х5 + х4 - х3; в) а4 + а5 - а8;
б) у7 - у5 - у2;  г) -b10 - b15 - b20.

 

Ответ:

a) х5 + х4 - х3 = х3 • (x2 + x - 1) = х3 • ((x + 1)x - 1);
6) у7 - у5 - у2 = у2 • (у5 - y3 - 1) = у2 • (y3 • (у2 - 1) - 1);
в) а4 + а5 - а8 = а4 - (1 + a - а4) = а4 • (1 + a • (1 - a3));
г) -b10 - b15 - b20 = -b10 • (1 + b5 + b10) = -b10(1 + b5 • (1 + b5)).